česky english

Categories

News & Announcements

Developers' diary

Archives

June 2014

May 2014

April 2014

December 2013

November 2013

September 2013

July 2013

June 2013

December 2012

October 2012

August 2012

June 2012

May 2012

March 2012

February 2012

January 2012

July 2011

 

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ V KOLÍNĚ

Filed in Developers' diary by Dan @ 1:17 pm UTC Oct 25, 2012

Autor v obležení adolescentních zombií. Gamescom není pro měkoty.

Poslední dva měsíce pro nás byly docela rušné. Warhorse už je na světě rok a velmi rychle se blíží datum, kdy máme naplánováno dokončení, pro naši budoucnost veledůležitého, milníku - takzvaného vertcal slice, na němž celou dobu usilovně pracujeme. Vertical slice je, jak název napovídá, řez hrou. Měla by to být velmi názorná ukázka všech zásadních herních mechanismů, grafické podoby a zpracování důležitých prvků. Pro nás to znamená vytvořit poměrně velký kus grafiky (u open world hry se těžko dělá jeden level :), do něj nascriptovat reprezentativní quest, který bude obsahovat všechny důležité herní mechanismy, jako kompletní ovládání postavy, dialogy, soubojový systém, život a AI NPC a k tomu přidat nějakou tu animovanou sekvenci, dabing a uživatelské rozhraní. Celé by to pak mělo vypadat pokud možno tak dobře, jako finální hra. U střílečky bychom prostě udělali jeden level a spoustu mechanismů využili přímo z Cryengine, u RPG to máme o něco složitější. Museli jsme kupříkladu naprogramovat velmi složitý oblékací systém, který v žádném 3rd party enginu nenajdete, ale takový je život. Read more...

VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ V KOLÍNĚ

COLOGNE REVISITED

Filed in Developers' diary by Dan @ 12:17 pm UTC Oct 25, 2012

The author, beset by a gang of teenage zombies. Gamescom is not for the faint of heart.

Things have been pretty hectic around here the last couple of months. Warhorse is up and running and the hour is fast approaching of planned completion of a very important milestone – the 'Vertical Slice' which we've been working hard on 24/7. As the name implies, a Vertical Slice is a cross-section of the game and should be a very polished demonstration of all the game’s basic mechanisms, its graphic look and its treatment of the important elements. For us, this means generating quite a chunk of art (in an Open World game doing one level is not exactly an option), scripting into it a representative quest, which will contain all the important game mechanisms, such as complete control of the character, the dialog, the combat system, AI controlled NPCs, and throwing in an animation sequence or two, voiceovers and user interface. As far as possible, the whole package should look as good as the finished game. In the case of a shooter, we’d simply do one level and exploit lots of mechanisms straight from CryEngine; with an RPG it’s a bit more complicated than that. For example, we had to program a very complex dressing system, which you won’t find in any 3rd party engine. But such is life. Read more...

COLOGNE REVISITED